Lochy
Wylogowane postaci pozostawione na dłużej w najgłębszych lochach na świecie ściśle związanych z najpotężniejszymi lub najtrudniej dostępnymi istotami będą automatycznie przenoszone na powierzchnię – analogicznie jak duchy. Lista lochów objętych tym działaniem jest bardzo krótka, ale będzie w miarę potrzeb poszerzana.