Prosimy wszystkich zainteresowanych graczy o przeniesienie swoich domów z wyspy Moonglow do 22 stycznia 2017 r. ze względu na inne przeznaczenie wyspy. Po tym dniu domy mogą w każdej chwili zostać zwinięte i nie gwarantujemy odzyskania przedmiotów, które się w nich znajdują.