Zgodnie z zapowiedzią od dzisiejszego dnia w karczmie Aurin można znaleźć zlecenia od tamtejszych kupców. Za ich wykonanie można otrzymać ilość jadeitów podaną w zleceniu. Każdy gracz może wykonać jedno zlecenie taką ilość razy jaka podana jest w zamówieniu. Należność za zlecenie zostanie wypłacona w dniu jego wygaśnięcia. Zlecenia należy składać w podpisanych pojemnikach do zielonych skrzyń w karczmie.

Więcej informacji na naszym forum.

mart