W związku z ostatnimi rewelacjami przypominamy o punkcie regulaminu:
Cytat: Regulamin DM II

Używanie programów przyspieszających poruszanie się postaci jest zabronione.

oraz:
Cytat: Regulamin DM II

Przed połączeniem się z serwerem DM2 należy pobrać wymagane i aktualne pliki (dostępne w dziale „Pliki”). Zabronione jest używanie innych wersji plików (ze szczególnym uwzględnieniem plików client.exe, statics*.mul, staidx*.mul, map*.mul, verdata.mul oraz tiledata.mul).

Rozwiewając wątpliwości, zdaniem Ekipy używanie oprogramowania zmieniającego sposób poruszania się postaci narusza oba te punkty. Jest nieuczciwe względem innych graczy i wprowadza ich w błąd. Jego używanie będzie karane z pełną surowością, niniejsza informacja jest jedynym ostrzeżeniem, personalnych upomnień dla oszustów nie przewidujemy.