Wprowadzamy następujące zmiany wymogów dotyczących Opisu oraz Koncepcji postaci:

Opis – Czas na uzupełnienie Opisu skracamy do 21 lat postaci, czy równo miesiąc od założenia. Obowiązkowy dla każdego, niezależnie od rasy.

Koncepcja – Wprowadzamy obowiązkową koncepcję postaci, zarówno kartę z życiorysem, profesją, pochodzeniem itp, jak i drugą kartę z koncepcją – dla postaci z każdą inną rasą niż człowiek. Termin do uzupełnienia dwóch kart koncepcji to 22 lata postaci czyli 2 miesiące od założenia postaci.

Przypominamy również:

Termin na dostosowanie się do wprowadzonych zmian wyznaczamy na 7 dni – zaczniemy po tym czasie egzekwować uzupełnione Opisy i Koncepcję, bądź ich brak zgodnie z aktualnym regulaminem.

Taryfikator za brak uzupełnionych opisów oraz koncepcji pozostaje bez zmian (patrz taryfikator za brak opisu postaci). Jednocześnie przypominamy, że kary się zwiększają wraz z ilością upomnień przez Mistrza Gry.

MK