Prosimy pobrać pliki Mapy i Statics z naszej strony.

Księstwu Cove, po wielu latach ciężkiej pracy, udało się odbudować budynki zniszczone niegdyś w pożarze. Niech nowa, kamienna zabudowa służy jego mieszkańcom!

Nowo powstała altana do ćwiczeń magicznych posiada teraz dojście w postaci schodów z magicznym teleportem!

Nowe informacje

Przebudowie uległ również bank Minoc, tak by zapewnić jeszcze swobodniejszy przepływ interesantów.

A bur… Ekhm. Klub nocny na Ziemiach Piratów zyskał nowy wygląd.

Naprawiono również błędy w zmienionych lokacjach. Prosimy o ponowne pobranie plików mapy oraz stacics.