Pliki multi zostały zaktualizowane. Prosimy o pobranie nowej wersji „login, tiledata, vinu i inne niezbędne pliki” ze strony. Po pobraniu archiwum należy je rozpakować i nadpisać istniejące pliki w katalogu klienta. Aby uniknąć problemu z pobieraniem poprzedniej wersji i cache przeglądarki najlepiej wejść na stronę w trybie incognito.