Umiejętności wydobywcze
Zasady działania tej grupy umiejętności zostały ustandaryzowane. Od teraz materiał oraz jakość narzędzia będą miały podobny wpływ w: górnictwie, zielarstwie, rybactwie, drwalnictwie oraz rolnictwie. W zależności od tego, jakie rozwiązania były dotychczas stosowane zmiany mogą mieć różną skale (np. w górnictwie są raczej kosmetyczne, a w zielarstwie dość spore). Jeżeli chodzi o wpływ jakości to warto nadmienić, ze nie chodzi o same rozgraniczenie pomiędzy wyjątkiem, a przedmiotem zwykłym – różnice pomiędzy stopniem wyjątkowości są zauważalne (np. między dobrym, a niespotykanym), dotyczy to również rybactwa, ale tutaj końcowy efekt będzie można dopiero zaobserwować po zmianach w stolarstwie.
Jeżeli chodzi o metodykę, jaką przyjęliśmy, to korzystanie z odpowiednio lepszych narzędzi generalnie bardziej wspomoże podstawowe testy na powodzenie umiejętności w stosunku do tego, co było dotychczas, natomiast przy wzorach na ilość materiału czy składników bonusowych (np. pozyskaniu ziarna w rolnictwie czy szczepki w zielarstwie) trzeba użyć co najmniej średniej klasy przedmiotu, by efekt był taki, jak przed zmianami, przy gorszym – szanse będą mniejsze, a przy lepszym odpowiednio większe.
Prosimy też o informację w przypadku zaobserwowania anomalii.

Dodatkowo:

  • W rolnictwie zostały zmienione ilości pozyskiwanych surowców (w odpowiedzi na ten temat). Ponadto używanie magicznych przedmiotów w tej umiejętności będzie w końcu odpowiednio premiowane.
  • Szybkość przyrostu drwalnictwa została zwiększona, podobnie jak ilość wycinanego materiału z drzew, a dodatkowo drwale będą mieli szanse natrafić na zwłoki pewnych stworzeń, których części ciała są cennym reagentem magicznym (na tę chwilę ilości będą niewielkie – być może zostaną zwiększone, w zależności od stosunku popytu i podaży).
  • Ilość obsydianu pozyskiwanego przez górnika została zmniejszona.
  • Usunięto kilka drobnych błędów.