Aby informacja dotycząca Wspólnoty Majątkowej nie ginęła dłużej w czeluściach forum powstaje ten informacyjny topic.

Źródła główne: tutaj  oraz tu

Interpretacja niepodlegająca dyskusji:

1. Na każdym koncie mogą być w jednym czasie dwie i nie więcej połączonych we wspólnotę postaci.
2. Aby wspólnota zaistniała i była „zalegalizowana”, wymagana jest kolejność działań nie inna niż:
I. Najpierw zgłoszenie wspólnoty ekipantowi poprzez pw na forum lub wiadomość prywatną na Discordzie,
II. Dopiero potem faktyczne rozpoczęcie wymiany przedmiotami i wykonywania innych łączących życie czynności pomiędzy zgłoszonymi postaciami.
3. Wspólnota oznacza umożliwienie wymieniania się pomiędzy połączonymi postaciami wszelkimi dobrami jak również pomaganie samemu sobie np. podczas gdy jedną postacią padnie się na solo pvm, a drugą przyjdziemy się odbić. Wyjątkiem są wszelkie artefakty fabularne, na których przekazywanie nawet pomiędzy połączonymi we wspólnotę postaciami nie zezwala się.
4. Aby zgłosić inną wspólnotę na koncie muszą zostać ściśle i niezmiennie spełnione warunki opisane w źródłach zalinkowanych powyżej, tj.:
I. Obie wcześniej zgłoszone do wspólnoty postaci muszą zniknąć z konta poprzez skasowanie. Jeśli zniknie tylko jedna, to ta co została nie może zawrzeć wspólnoty z inną postacią, ani żadne inne postaci z konta nie mogą takiej wspólnoty zawrzeć
ORAZ
II. Musi minąć co najmniej 90 dni od dnia zgłoszenia poprzedniej wspólnoty, aby zawrzeć nową.
UWAGA: Jeśli w obecnej wspólnocie jest postać o imieniu X, to jej skasowanie i założenie w jej miejsce nowej postaci o takim samym imieniu X powoduje utracenie wspólnoty. Wspólnotą łączymy postać, która ma swoje wyjątkowe ID, a nie imię. Pamiętajcie o tym.

Niestosowanie się w szczególności do pkt. 2 i wykonywanie opisanych czynności w odwrotnej kolejności, lub zapomnienie o podpunkcie I z pkt. 2 rozumiane będzie po staremu jako nieregulaminowe łączenie życia postaci i skutkować będzie bezdyskusyjnym wipe wszystkich postaci mających styczność z przekazanymi przedmiotami. Tłumaczenia typu „ale ja chciałem zgłosić” i/lub „ale ja nie wiedziałem” nie będą brane pod uwagę w myśl zasady, że „nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania”. Skoro ktoś wiedział że jest coś takiego jak „wspólnota” i chciał przerzucić przedmioty, to powinien najpierw zapoznać się z zasadami jej dotyczącymi. Niezapoznanie się a mówienie „ale przecież można mieć wspólnotę” oznacza ignorancję i brak szacunku do wszystkich tych, którzy postępują w kwestiach związanych ze Wspólnotą Majątkową prawidłowo.

Dajemy w Wasze ręce pewne udogodnienie i wymagamy abyście korzystali z niego zgodnie z ustalonymi zasadami. W Waszym interesie jest pilnować, aby spełnić wszystkie powyższe założenia w odpowiedni sposób i w odpowiedniej kolejności. Jeśli wskutek nieprawidłowego podejścia do łączenia życia swoich postaci dostaniecie jaila i wipe – winić możecie wyłącznie siebie, a my nie przewidujemy żadnych odstępstw i wyjątków.

Pragnę również nadmienić, że potrafimy z użyciem naszych narzędzi rozróżnić sytuacje, w których doszło do przerzucenia majątku między postaciami, a w których przedmioty zostały np. niechcący dotknięte przez dwie swoje postacie (np masowe zbieranie z większych pvm czy dzielenie sprzętu po pvp). Każda sytuacja związana z łączeniem życia dwóch postaci jest rozpatrywana indywidualnie i możecie mieć pewność, że za przypadkowe drobnostki (dosłownie drobnostki, a nie czeki po 2mln) kary nie czekają. Za wszelkie większe nieprawidłowości natomiast konsekwencje czekają takie, jakie opisano powyżej.

Cieszcie się tą dogodnością, ale równocześnie czyńcie to rozsądnie i odpowiedzialnie, bowiem nie będzie taryfy ulgowej dla gapowiczów. Odpowiedzialność za Wasze postaci i to co dzieje się wokół nich ponosicie Wy, i nikt inny, zatem decyzje jakie podejmujecie niech będą pewne i przemyślane.

GMi, do których na chwilę obecną należy zgłaszać Wspólnotę Majątkową to:

Aqe
Zirrek Papirek
Soszek

Miłej gry,
Ekipa DM