gnom_m_b-137x150gnom_f_b-136x150

 

 

 

                                Wygląd
Gnomy wysokością „dorównują” krasnoludom. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają bardzo praktyczny wygląd  i aparycję. Rozmawiają językiem prostym, który pomaga im w komunikacji. Zwykły mówić w trzeciej osobie, lecz to nie jest reguła. Mężczyźni cechują się długimi nosami, na których zwykle spoczywają binokle lub monokle. Skórzana czapa przykrywa zwykle łysy czerep lub rudą czuprynę, która uwieńczają skrzętnie zaplecione warkocze. Broda jest zawsze starannie przycięta. Kobiety często noszą duży fartuch, który pomaga im w sprzątaniu, jak i przekuwaniu przepięknych zbroi płytowych.

Język
Ludzki, często również krasnoludzki.

Społeczeństwo
Społecznie gnomy przypominają hierarchie krasnoludzką. Jednakże i u tej rasy wyodrębniły się pewne wyjątki. Mężczyźni lubują się w niebywałych eksperymentach, zarówno w magii jak i alchemii. To one wymyśliły „Magiczne Ognie”, które raz na jakiś czas w krasnoludzkie i gnomie święta błyszczą nad miastem w przepięknych kolorach. To również fascynaci magii Storna, przez resztę ras zwaną Gnomią Magią, która ma (jak głoszą legendy) dużo wspólnego z alkoholem. Kobiety zaś są bardziej praktyczne od mężczyzn i to one, często z aspiracjami na paladyna, po ogarnięciu całej izby idą majstrować przy golemie lub przekuć zbroje dla któregoś z krasnoludzkich wojowników. To również wierne żony i dobre, lecz surowe matki.

Wierzenia
Araknasel lub Storn, kobiety zaś często modlą się do Erenthii lub wcześniej wspomnianego Araknasela. Jednakże najgorliwiej pomimo to wierzą w swego rodzaju „Fatum”, tak zwanego szczęścia, bez którego nic co stworzyły gnomy nie zakończyłoby się szczęśliwie.

Historia
Gnomy to pradawni ludzie, którzy z jakiegoś powodu zamieszkali pod ziemią. Można jedynie spekulować, że powodem tym mogły być częste najazdy napastników na wioski lub katastrofy pogodowe jak częste potopy i pożary. Dlatego w pewnym momencie dobrą alternatywą dla praludzi stały się bezpieczne warstwy ziemi. Asymilując się początkowo z krasnoludami, po pewnym czasie wytworzyły własną specyficzną społeczność. Długi pobyt pod ziemią w niskich korytarzach i jamach, spowodował ewolucyjne przystosowanie się ich do panujących warunków i spore zmniejszenie wzrostu, podobnie jak pogorszenie wzroku w skutek panującej ciemności oraz wydłużenie nosa, który ułatwiał gnomom wywęszenie pod ziemią pokarmu.
Gnomy są dosyć długowieczne, ale sporadycznie dożywają wieku 200 lat, największym zaszczytem dla gnoma jest śmierć przez wynalazek – zarówno przez ten nieudany jak i udany! Bardzo ważną cechą jest dociekliwość tych istot, gdy coś je zainteresuje dążą do tego bez względu na koszty czy konsekwencje.
Zamieszkują podziemne okrągłe jamy, połączone licznymi tunelami dopasowanymi idealnie do ich wzrostu, wejścia do tuneli z powierzchni najczęściej bywają starannie ukryte. Gnomy nie prowadzą wojen, ich największą siłą są ich wynalazki i pułapki, których używają do obrony przed najeźdźcami.

 

Status postaci
Neutralna

Aktualizacja: Conrad
07-04-2016