W przypadku kiedy więcej niż 1 osoba w danym lokalu posiada konto na serwerze DMII, wymagane jest zgłoszenie tego faktu za pomocą poniższego formularza

Informacje wstępne:
– swój numer IP możemy pod adresem www.whatismyip.com ,
– zgłoszenie proszę wysłać na adres: obsluga.dm2@outlook.com

Uwaga: wiadomości z adresu @tlen.pl nie dochodzą.

Zgłoszenie wspólnego IP

Login 1:
Email 1:

Login 2:
Email 2:

Login 3:
Email 3:
itd.

Wspólny adres IP:

Rodzaj sieci (zaznaczyć X przy odpowiedniej opcji):
a) mała siec lokalna (2 lub więcej komputery/ów w domu/lokalu/kawiarenka) –
b) sieć blokowa –
c) sieć osiedlowa –
d) sieć ogólna (kablówki, lokalni providerzy, itp.) –

Zmiana adresu IP

Zgłaszam zmianę mojego IP zewnętrznego (nie dotyczy jeśli zgłaszamy wiele kont z jednego IP po raz pierwszy):
– z: (tu wpisać stary adres IP),
– na: (tu wpisać nowy adres IP).

Dla kont o loginach:
Login 1:
Login 2:
Login 3:
itd.