UO Auto-Map (UOAM) jest to program będący suplementem mapy radarowej wbudowanej w klienta Ultimy Online. Jest to pewnego rodzaju GPS.

Aplikacja ta pokazuje aktualną pozycję gracza, widok mapy może być skalowany. Istnieje również możliwość dodawania, usuwania, edycji elementów na niej widocznych w dowolny sposób.

Możesz nawet połączyć się za jej pomocą z przyjaciółmi, śledzić ich oraz prowadzić rozmowy.

Pobierz UO Auto-Map z naszego działu Pliki.

Nasz Serwer posiada unikalną mapę. Aby w UOAM widzieć poprawnie lokacje i budynki, należy ją zsynchronizować z plikami UO.

(opis wymaga aktualizacji)