Charakter: neutralny
Kolor: karmazynowy
Symbol: Słowik z karmazynową różą w dzióbku
Opis:
Już gdy Ahn’bys stwarzał Świat, spłynęło na niego Boskie Natchnienie. To ono pozwoliło stworzyć Mu piękne istoty i miejsca. Po kreacji Natchnienie Ahn’bysa wysycało jego dzieło i od tego czasu każdy akt twórczy zawiera w sobie jego cząstkę. Natchnienie przyoblekło się w formę ludzką – bowiem to człowiek był jednym z najpiękniejszych dzieł Ahn’bysa. Ucieleśnieniem Myśli Ahn’bysa stała się kobieca, idealnie piękna postać, która sama nadała sobie imię Dalia. Czasami pojawia się wśród śmiertelnych, by szczególnie obdarzyć niektórych Artystów, czy nacieszyć się ich Sztuką. Częstokroć odpowiada na modlitwy o natchnienie. Dalia, zwana też muzą, czy muzami, natchnieniem, talentem, to właśnie ta siła sprawcza, która pozwala tworzyć Sztukę – muzykę, malarstwo, literaturę, poezję i inne.
Wyznawcy:
Wszyscy poeci, muzycy, pisarze, malarze, nawet nie oddając Dalii szczególnej czci, są otoczeni jej łaską i często nieświadomie korzystają z tego natchnienia. Jednak Dalia bardziej ceni sobie akt twórczy, piękno i oddanie swojej pasji, niż składanie jej hołdu. Oczywiście wśród Artystów są aktywni wyznawcy jej kultu, którzy tworzą w podzięce i hołdzie dla bogini. Dalia jest także opiekunką nowożeńców i ceremoni ślubnych – to w jej kapliczkach, przed jej figurami odprawianie są ceremonie zaślubin, a wielokroć? toczy się zabawa weselna.
Zasady obowiązujące wyznawców:
Każdy kto należy do kultu Dalii powinien modlić się do niej o natchnienie.
Świątynie:
Wszędzie można spotkać małe kapliczki i posążki bogini, które stają się miejscami ślubów i innych ceremoni. Główna świątynia znajduje się w Njule’m – mieście od dawna słynnącym z opieki nad artystami. Nie należy do rzadkości fakt czczenia Dalii w domowych pieleszach – przydomowe ołtarzyki, szczególnie w domach artystów.
Święta:
Każda huczna zabawa, ślub, koncert czy festiwal może być hołdem dla bogini i świętem jej wyznawców. Do dobrego obyczaju należy dziękowanie bogini za talent i energię twórczą.
Przyjaciele:
Spośród bogów jej największymi przyjaciółmi są Araknasel, Storn i Methestel.
Wrogowie:
Nie ma zadeklarowanych wrogów, lecz nienawidzi wszystkich którzy niszczą piękno, z bogów jest to Netheril jako że to on zabiera do swego królestwa tak ukochanych przez nią artystów i swawolników.
Miasta w opiece: Nujel’m