Charakter: zły
Kolor: czerwień
Symbol: Ideogram Chaosu
Opis:
Daywados jest pierwszym dzieckiem Ahn’bysa, i jako taki zawsze oczekiwał od swego Ojca większych względów i zaszczytów – nigdy ich jednak nie otrzymał. Był traktowany na równi z innymi bogami, a to mu bardzo nie odpowiadało. Chciał być kimś więcej niż jednym z wielu. Chciał przewodzić jako prawica swego ojca… Nigdy jednak do tego nie doszło. Rozdrażniony tym zachowaniem zaczął myśleć jak obalić Ojca, przejąć Jego moc i zniszczyć wszystkich, którzy mu się przeciwstawią. Zjednoczył się więc z przewrotnymi Morkarem, Lloth i Ylothem, a oni obiecali mu swą pomoc w miarę ich skromnych możliwości. Jednakże spisek został odkryty, a sam Daywados został wygnany z Niebytu. Gdy nadarzyła się okazja ponownej walki o władzę, wraz z innymi bogami zstąpił na Pierwszy Świat. Tam stoczył potworną bitwę ze swym boskim bratem – Methestelem. Dobry bóg pokonał go jednak. Długo potem Daywados błąkał się po świecie planując zemstę na wszystkich tych, którzy ośmielili się wystąpić przeciw Niemu. Daywados nie jest bezmyślną siłą, jest jednak siłą agresywną i nie liczącą się z nikim, nawet z tymi, co stoją po jego stronie. Zazwyczaj przedstawiany jest jako wir energii albo słup ognia w kolorze czerwonym.
Wyznawcy:
Tych, co uważają się za wyznawców Daywadosa jest na świecie wielu, jednak prawdziwych wyznawców jest zaledwie garstka, która posłusznie spełnia wole swego Pana szykując świat do przejęcia przez niego władzy. Reszta to zwykłe pionki w rękach Daywadosa, zmyślnie wykorzystywane dla osiągnięcia celu.
Zasady obowiązujące wyznawców:
Daywados ma tylko jedno wymaganie co do swych wyznawców – ślepe posłuszeństwo. Jeśli kapłan nakaże im spotkanie, ci muszą przybyć. W innym przypadku mogą liczyć się z klątwą. Większość kapłanów i żarliwych wyznawców Daywadosa czerwieni sobie każdą część stroju oraz barwi włosy, by jak najbardziej upodobać się swemu patronowi.
Świątynie:
Podobno istnieje jedno główne miejsce kultu Daywadosa, ale tylko nieliczni znają jej prawdziwe położenie.
Święta:
Wyznawcy Daywadosa nie mają szczególnych nakazów do obchodzenia świąt na jego cześć. Celebrują jedynie własne zwycięstwa, jeśli takie mają miejsce.
Przyjaciele:
Morkar, Yloth i Lloth są sojusznikami Daywadosa, lecz nie można ich nazwać Jego przyjaciółmi.
Wrogowie:
Deklaruje wrogość do Methestela, Donara i Storna. Jednak wrogami Daywadosa są wszyscy bogowie. Nawet swoich popleczników tylko wykorzystuje, o czym tamci doskonale wiedzą.
Miasta w opiece: Delucja