Bogini ta została podstępnie zabita przez innego boga, Morkara. Pozostało po niej tylko wspomnienie…

Charakter: dobry
Kolor: szary
Symbol: Złota waga
Opis:
Jest przyboczną Meteshela i jako taka zstąpiła na Pierwszy Świat. To Ona jest twórczynią praw Królestwa. Stanowi esencję sprawiedliwości, niczym w starym powiedzeniu: „mane, tekel, fares” – policzone, zważone, osądzone. Ludziom, którzy mają coś na sumieniu wyznacza kary, surowe lecz sprawiedliwe. Czasem też zsyła znaki, które pomagają ludziom trafić ponownie na drogę cnoty i uczciwości, jednak nawet wtedy muszą oni odbyć pokutę za swoje przeszłe czyny. Jej kapłani z Magincii najczęściej oddają się studiom nad Księgami Praw, oraz rożnymi dysputami na temat prawa ustanowionego przez ludzi. Muszą też zawsze mówić prawdę, nawet jeśli to miałoby zły wpływ na rozwój wydarzeń.
Wyznawcy:
Wyznawana przez strażników miast, katów, sędziów i poborców podatkowych. Nic nie jest dla niej ważniejsze niż Kodeks Praw, dlatego winni ją wyznawać tylko ci, którzy nie mają żadnych win na sumieniu.
Zasady obowiązujące wyznawców:
Wyznaniem i udowodnieniem swej wiary jest przykładne, uczciwe i sprawiedliwe życie. Największym darem ofiarowanym przez wyznawcę dla tej bogini jest sprowadzenie występnego człowieka na drogę sprawiedliwości i uczciwości, oraz wymierzenie mu odpowiedniej pokuty – której przyczyny, winny musi zrozumieć.
Świątynie:
Na jej cześć została wybudowana Świątynia-biblioteka w Magincii, w której wszelkie księgi to kodeksy prawa, sprawiedliwości oraz przykłady kar jakie muszą odbyć winni jeśli zostaną schwytani na przestępstwie. Każdy sąd jest dla niej po części świątynią – jeśli jednak zapadają tam niesprawiedliwe wyroki, bogini odwraca się od tego miejsca.
Święta:
Nie odprawia się żadnych świąt na cześć tej bogini. Ją samą bardziej radują sprawiedliwe wyroki.
Przyjaciele:
Jej boskimi sprzymierzeńcami są przede wszystkim Methestel i Donar.
Wrogowie:
Jej największym wrogiem jest Morkar, który nie może jej wybaczyć udaremnienia wielu z jego intryg.
Miasta w opiece: Magincja