Charakter: dobry
Kolor: błękit
Symbol: Złoty Kielich
Opis:
Methestel to jeden z najpotężniejszych bogów. Jest strażnikiem ładu i porządku. Dba o to, aby we wszechświecie panował spokój i dobrobyt. Hołduje dobroci i sprawiedliwości, jednakże dla złych istot bywa bezlitosny. U zarania dziejów zstąpił na Pierwszy Świat wraz z innymi wyższymi bogami. Wśród ludzi stal się opoką dobra i prawa, nawet wtedy, gdy jeszcze żyli wśród dziczy. Podania głoszą, że gdy Methestel stąpał po naszym świecie, wyglądał jak mężczyzna w sile wieku. Odziany był w lśniący płaszcz oraz w szatę z kapturem zasłaniającym górną część twarzy, jakoby dlatego, że tylko istota o w pełni czystym sercu mogła mu spojrzeć w oczy. Dobry Bóg od zawsze znajduje się w konflikcie ze swym bratem – Daywadosem. To on, jego przeciwieństwo i zaprzeczenie, stanowi przeciwwagę dla Methestela. Częste walki pomiędzy braćmi nie raz zmieniały oblicze naszego świata. Świętą barwą Methestela jest błękit i takiego koloru szaty noszą jego kapłani oraz wyznawcy.
Wyznawcy:
Methestel wyznawany jest przez ludzi prawych, brzydzących się zdradą, kłamstwem oraz ślepą nienawiścią dla życia i piękna. Pośród nich można znaleźć tak wysoko urodzonych, bogatych, potężnych jak i nędzarzy czy żebraków. Methestel nie odrzuca nikogo, kto szczerze chce czynić dobro. Kult Methestela jest jednym z najliczniejszych w Królestwie, choć obecnie nie wielu szczerze czci bogów.
Zasady obowiązujące wyznawców:
Wyznawcy Dobrego Boga skupiają się wokół jego kapłanów. Wspólnie odprawiają modły, ponieważ to właśnie szczera modlitwa jest najmilsza sercu tego boga. Kapłani, to zawsze osoby powołane przez samego Methestela. Przez kogoś takiego przemawia mądrość i prawość. To oni przekazują pozostałym wiernym wole swego boga.
Świątynie:
Na przestrzeni lat powstawały i upadały liczne świątynie Methestela. Jednak każde miejsce gdzie gromadzą się w modlitwie wierni może być uznane za taką świątynię.
Święta:
Kult Methestela ma dwa ważne święta w swym obrządku. Pierwszy dzień roku, zwany Rozpoczęciem bądź Narodzeniem, to radosne święto ku czci tego boga, wtedy tylko rankiem pierwszego dnia odprawiane są modły, a przez cały następny tydzień należy się tylko bawić. Drugim ważnym świętem jest stały dzień modlitwy. Dzień ten może być różny dla różnych grup wyznawców, przykładowo mogą gromadzić się co tydzień lub co miesiąc.
Przyjaciele:
Do przyjaciół Methestela można zaliczyć Araknasela, Dalię, Storna oraz Donara i Erenthie, którzy są uznawani za jego przybocznych. Wobec reszty bogów pozostaje neutralny.
Wrogowie:
Z pewnością największym wrogiem Methestela jest jego boski brat – Daywados. Jednak ma tez innych wrogów – Netherila, Morkara, Ylotha i Lloth.
Miasta w opiece: Trinsic