Charakter: neutralny
Kolor: brunatny
Symbol: Młot Kowalski na tle tarczy
Opis:
Storn zwany jest często kowalem bogów, ale przede wszystkim jest opiekunem rasy krasnoludów. Uczy szacunku dla starszych, nieustępliwości w boju, wytrwałości i niezłomności, a przede wszystkim tworzenia pięknych i trwałych przedmiotów. Kiedy Araknasel rozpoczął nauczanie poczuł się osamotniony. Wobec ogromu pracy i zadań jakie go czekały ubłagał Ahn’bysa, aby w swej łaskawości zesłał mu pomocnika. Tak na Pierwszy Świat zstąpił Storn. Od razu wyróżnił się wśród większości swych boskich braci. Największą radość sprawiało mu bowiem samo tworzenie. Godzinami przesiadywał w swym warsztacie i poświęcał się pracy, w czym był niezwykle podobny do Araknasela. Jednak mimo swej misji nie poświęcał pierworodnym zbyt wiele uwagi. Wybudował twierdze wewnątrz ogromnego masywu górskiego i tam skrył się przed resztą bogów, aby w spokoju móc pracować nad swymi dziełami. Wiele lat później, część pierworodnych zwanych krasnoludami, szukając schronienia dotarła aż do strzelistych gór Storna. Tam przypadkiem odkryli przejście do jego twierdzy. Wielki był gniew boga, iż ktoś śmiał zakłócić Jego spokój. Jednak zadanie, do którego został stworzony było silniejsze od emocji jakie nim kierowały. I tak oto po raz pierwszy Storn zainteresował się niewielkim ludem, który wkroczył do jego domeny. Szybko zauważył, że krasnoludy są do niego niezwykle podobne. Spodobał mu się ich sposób bycia oraz ich pracowitość. Wbrew samemu sobie postanowił, iż pozwoli krasnoludom osiedlić się w pobliskich sieciach wielkich jaskiń. Zaczął ich nauczać tym samym wypełniając misje, do której został stworzony. Z czasem Storn pokochał niewysokich pierworodnych, bowiem stali się dlań tym czym ludzie dla Araknasela. Wśród krasnoludów do dziś krążą legendy o tym, jak to Storn stworzył największe dobrodziejstwo – metal. Krasnoludy były wdzięczne Stornowi za jego pomoc. Obdarzyły go ogromnym szacunkiem, a z czasem i czcią należną bogom.
Wyznawcy:
Wszystkie krasnoludy. Modlą się doń również kowale.
Zasady obowiązujące wyznawców:
Wszyscy wyznawcy winni oddawać się uczciwej pracy oraz tworzeniu pięknych przedmiotów. Storn nakazuje również szanować swą rodzinę oraz kultywować pamięć o przodkach. Krasnoludy rzadko się do niego modlą, jednak nader często wzywają jego imienia. Budują dla niego świątynie i kaplice, gdzie składają mu ofiary – najczęściej z rudy i klejnotów.
Świątynie:
Świątynie i kaplice tego boga najczęściej można znaleźć w twierdzach krasnoludów.
Święta:
Noc Przodków – święto ku czci przodków obchodzone podczas przesilenia letniego. Jest to tygodniowa uczta, podczas której wspominane są chwalebne czyny oraz dokonania praojców i bohaterów. Ostatniej nocy ma miejsce wielkie zgromadzenie, kiedy to dziękuje się Stornowi za przychylność i opiekę, oraz prosi go o pomyślność w nadchodzącym roku.
Przyjaciele:
Przyjaźni się z Methestelem, Donarem i Dalią. Po dziś dzień bóg ten przyjaźni się ze swym mentorem – Araknaselem i wspiera go w jego działaniach.
Wrogowie:
Daywados i Lloth to najwięksi wrogowie Storna.
Miasta w opiece: Khazad-Dum