Charakter: zły
Kolor: rdzawa czerwień
Symbol: Szpon
Opis:
Yloth to bóg wszelkiej maści demonów zamieszkujących krainy wszystkich Światów. Mówi się o nim, że jest przebiegły i okrutny, lecz najczęściej określa się go mianem szaleńca. Nawet Daywados, któremu służy, uważa go za odrażające bóstwo. Yloth zaraz po wielkim dziele Stworzenia zstąpił do świata zwanego Królestwem Demonów lub bardziej potocznie – Piekłem. Tam właśnie odnalazł owe istoty, które wkrótce sobie podporządkował. Do Pierwszego Świata przybył wraz z Daywadosem i na jego wezwanie. Wtedy to przywiódł ze sobą demoniczne byty, które szybko się w tym Świecie zagnieździły. To właśnie Ylotha powinni obawiać się magowie i demonologowie, którzy mają odwagę przywołać jakąkolwiek istotę z Królestwa Demonów, bowiem dzieje się to zawsze za wiedzą i zgodą Pana Demonów.
Wyznawcy:
Wyznaje go spaczona rasa Ophidian i oczywiście wszelkie demoniczne istoty. Modlą się doń demonologowie.
Zasady obowiązujące wyznawców:
Yloth wymaga ślepego posłuszeństwa i oddania aż do śmierci, a nawet potem…
Świątynie:
Nic nie wiadomo o żadnej ze świątyń Ylotha, aczkolwiek nie wyklucza się jej istnienia.
Święta:
Nie obchodzi się świat na cześć Pana Demonów.
Przyjaciele:
Yloth służy Daywadosowi, lecz najczęściej współpracuje z Morkarem.
Wrogowie:
Zadeklarowanym wrogiem Ylotha jest Methestel.
Miasta w opiece: