Zapewne każdy z nas chciałby mieć swój własny kąt, w którym mógłby spędzać miłe chwile, bądź przechowywać cenne rzeczy. Domy, bo to o nich mowa są dla każdego gracza autonomią, w której nikt poza nim samym nie może rozporządzać. Możesz w nich spokojnie pracować, organizować spotkania, przechowywać towary przed dniami targowymi itd. Domy mogą służyć również za wspaniałe sklepy, w których będą pracować wynajęci przez Ciebie kupcy. Jeżeli więc jesteś zainteresowany kawałkiem własnego miejsca w Sosarii, zacznij już odkładać złoto, bo niestety jest to przywilej co majętniejszych…

Kilka słów o kupowaniu i sprzedawaniu.

Kupno: Domy można nabyć u rezydujących w niektórych miastach architektów – od ubogiej chatki aż po warowny zamek. Każdy budynek oprócz wyglądu różni się od innych ceną, zajmowaną powierzchnią, ilością bezpiecznych skrzyń oraz ilością przedmiotów które można w nim zablokować. Z racji wysokich cen, do zapłaty wskazane jest użycie czeku, który może wypisać każdy bankier po usłyszeniu zdania z wyrazem konto lub czek. Wspomniany czek wystarczy przeciągnąć na architekta, by otrzymać możliwość wyboru domu do zakupu.

Sprzedaż: Domy można sprzedawać innym graczom ale również specjalnemu vendorowi – rzeczoznawcy, który z chęcią odkupi od nas posiadany deed (rzecz jasna po odpowiednio niższej cenie)

 • Aby sprzedać swoją posesję innej osobie, wystarczy otworzyć menu naszego domku, wybrać opcję „Zmien wlasciciela domu„, a następnie wskazać osobę, której chcemy go przekazać. W tym wypadku, transferu pieniędzy należy dokonać ręcznie. Oczywiście jeśli posiadasz dom zwinięty do deed’a, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedać go jak każdy inny przedmiot.
 • Aby sprzedać dom rzeczoznawcy musisz dać mu deed, a on w zamian umieści w twojej skrzyni bankowej czek na odpowiednią sumę. Jeśli chcesz się dowiedzieć ile dostałbyś za dany budynek wypowiedz zdanie z użyciem słowa „ocen” i wskaż wybrany deed.

Terminy które warto znać…

Bezpieczny pojemnik: Każdy domek charakteryzuje pewna ilość dostępnych pojemników, które postawione pozwalają na przechowywanie w nich przedmiotów z dostępem tylko i wyłącznie dla właściciela, współwłaścicieli oraz przyjaciół. Domyślnie bezpieczny pojemnik jest skrzynią, lecz nic nie stoi na przeszkodzie aby była to szafa czy worek. Wystarczy wypowiedzieć „chcialbym/chcialabym to zabezpieczyc” i wskazać pojemnik.

Zablokowany przedmiot: Kolejny parametr charakteryzujący domek – ilość możliwych do zablokowania przedmiotów. Wypowiadając frazę „chcialbym/chcialabym to unieruchomic”, możemy zablokować przedmiot – do czasu jego odblokowanie niemożliwe będzie jego użycie czy przeniesienie. W ten sposób można umbelować sobie dom bez strachu że ktoś się włamie i wyniesie inwentarz.

Wymiar budynku: Zapis podawany jako X – Y, gdzie X to wymiar podawany w krokach na kierunku wschód-zachód [WE], a Y na kierunku północ-południe [NS] umożliwiający oszacowanie czy w wybranym przez nas miejscu można postawić określony domek . Należy pamiętać że kierunek określany jest według kompasu funkcjonującego w grze, gdzie: północ [N] to prawy górny róg ekranu, południe [S] to lewy dolny róg, zachód [W] to lewy górny róg, a wschód [E] to prawy dolny róg.

Właściciel: Status właściciela uzyskuje osoba, która postawiła budynek, w związku z czym ma najszersze uprawnienia. Właściciel może dodawać współwłaścicieli, przyjaciół domu, rozstawiać deedy wokół budynku, stawiać i zaglądać do bezpiecznych pojemników, blokować przedmioty. Przy pomocy menu zarządzania domkiem można zrezygnować ze statusu właściciela na rzecz innej osoby. Właściciel może być tylko jeden.

Współwłaściciel: Status współwłaściciela upoważnia do stawiania i zaglądania do bezpiecznych pojemników, dodawania przyjaciół domu, blokowania przedmiotów. W przeciwieństwie do statusu właściciela, współwłaścicieli może być kilku.

Przyjaciel domu: Osoba o najniższych uprawnieniach. Status przyjaciela domu nadaje zarówno właściciel jak i współwłaściciel. Przyjacielem domu mam jedynie dostęp do bezpiecznych pojemników. Tak jak w przypadku współwłaściciela, przyjaciół domu może być wielu.

Odświeżanie: Każdy budynek z czasem się niszczy, a po upływie 21 dni rozpada się wraz z całą zawartością. Aby tego uniknąć należy odświeżać budynek poprzez otwarcie drzwi wejściowych. Czynność tą mogą wykonać: właściciel, współwłaściciele i przyjaciele. Stopień zniszczenia budynku można określić najeżdżając kursorem na jego tabliczkę. Gdy właściciel jest zamrożony to po 180 dniach nieodświeżania cała zawartość domku jest przenoszona do skrzyni bankowej właściciela i tworzony jest deed na domek (chyba ze nie ma już miejsca w skrzyni bankowej wtedy przedmioty te są niszczone). Wyjątkami są przedmioty rozstawiane z deedow, one znikają.

Zarządzanie domkiem: Aby wejść w menu domu kliknij dwukrotnie na tabliczce wiszącej na Twoim domu. Wyświetli się menu z następującymi opcjami:

 • Zakładka Info
  • Wlasciciel – pokazuje kto jest właścicielem domu.
  • Zablokowane przedmioty – ilość zablokowanych przedmiotów dostępnych w danym budynku (ilość aktualna i maksymalna).
  • Zabezpieczone pojemniki – ilość zabezpieczonych skrzyń dostępnych w danym budynku (ilość aktualna i maksymalna).
 • Zakładka Przyjaciele
  • Zobacz liste wspolwlascicieli – pokaże wszystkich współwłaścicieli domu (umożliwia też dodanie/usunięcie współwłaściciela).
  • Wyrzuc kogos z domu – mogą tej opcji używać właściciele i przyjaciele, pozwala ona natychmiastowo wykopać kogoś z domu.
 • Zakładka Opcje
  • Przekaz dom – umożliwia przekazanie statusu właściciela wybranemu graczowi.
  • Zniszcz dom i odzyskaj deeda – usunięcie domu wraz z wszystkimi znajdującymi się w środku przedmiotami i odzyskanie go w formie deed’a.
  • Zmien zamek w drzwiach – umożliwia zmianę zamka tak, aby pasował do wskazanego klucza.
  • Zadeklaruj dom publicznym – umożliwia wejście do budynku każdemu. Operacja konieczna jeśli chcesz umieścić w domku sprzedawców. Aby powrócić do stanu „prywatny” musisz usunąć z budynku wszystkich sprzedawców (kupców).
  • Zmien nazwe domu – zmienia nazwę domu pojawiającą się przy kliknięciu na tabliczce
  • Zmien wyglad znaku – zmienia wygląd tabliczki (dom musi być ustawiony na „publiczny”).

Stawianie budynków i obowiązujące ograniczenia.Jeśli posiadasz już deed na dom możesz pomyśleć o jego lokalizacji. Przede wszystkim teren powinien być płaski, z dala od jakiś kamieni, grzybów, traw itp. Jeśli z powodu niewielkich przeszkód nie można postawić domku samodzielnie, można się zwrócić z prośbą o pomoc do mistrza gry za to odpowiedzialnego. Należy również zwrócić uwagę na to, gdzie stawiany przez nas dom będzie mieć drzwi aby nie zablokować ich sobie.

 • Domek ani żaden kupiec w nim rezydujący nie powinien blokować drogi, ścieżki ani dostępu do innych zabudowań.
 • Na mapie istnieje kilka obszarów, na których zabudowa jest zabroniona lub do zabudowań których trzeba się wykazać odpowiednim zapleczem fabularnym. Są to:
  • Zaginione Krainy [Lost Lands],
  • Bagna,
  • Okolice wejść do lochów i jaskiń,
  • Lodowa wyspa,
  • Pustynia,
  • Okolice miejsc kultu,
  • Ilshenar (Zachodni Kontynent),
  • Tokuno,
  • Miasta i osady.
 • Zabrania się „fortyfikowania” okolicy zamieszkania stołami, ławami czy innymi przedmiotami, a których ominięcie jest niemożliwe lub w znaczący sposób uniemożliwia poruszanie się, czy dostęp do określonego miejsca.

Gdy już zdecydujesz się na postawienie domku, wystarczy dwukrotnie kliknąć na deed i wybrać interesujące Cię miejsce. Aby zatwierdzić postawienie budowli kliknij lewy przycisk myszki, aby anulować – klawisz ESC. Gdy budowla zostanie postawiona w plecaku pojawi się klucz – dodatkowo w banku pojawi się zapasowy klucz i akt własności. Wskazanym jest aby klucz umieścić na kółku na klucze, który zyska status blessed i pozostanie przy nas w przypadku śmierci.

Mistrz Gry ma prawo poprosić Was o usunięcie domku i to wyegzekwować, jeśli uzna, iż domek nie pasuje do okolicy np. budynek z piaskowca w pobliżu bagien. To samo ma miejsce w stosunku do wspomnianego „fortyfikowania” czyli blokowania terenu wokół posesji.Podatki od nieruchomości
Co siedem dni (Liczony jako tydzień rzeczywisty – nie czasu gry) będzie pobierany podatek za domy w Sosarii. Taryfikator przedstawia się następująco:

 • Osoby posiadające 1 lub 2 domy są zwolnione z płacenia podatku
 • Osoby które posiadają 3 lub 4 domy, płacą podatek w wysokości 5% łącznej wartości wszystkich domów
 • Osoby, które posiadają więcej jak 4 domy płacą 10% łącznej wartości wszystkich domów
 • Budynków wynajętych w mieście nie uwzględnia się – opłaty za nie są naliczane na zasadzie wynajmu i pobiera je vendor – Właściciel.

Po upłynięciu tygodnia pieniądze są automatycznie pobierane z naszej skrzynki bankowej. Jeśli nie mamy odpowiedniej kwoty, w naszym plecaku pojawi się weksel na daną sumę. Zaległy podatek można opłacić u Poborcy Podatkowego (Reaguje on na zdania zawierające: „placic” oraz „oplat„). Jeśli naprawdę długo będziemy zalegać z podatkiem, może się zdarzyć że przyjdzie po nas komornik i wyegzekwuje należności. Podatek nie będzie naliczany gdy nasze konto jest zamrożone. Dom, gdzie jesteśmy zapisani jako współwłaściciel nie jest brany pod uwagę przy naliczaniu podatku jaki płaci nasza postać.

Komendy:

  • .obroc – Obraca wybrany przedmiot.
  • .zniszcz – Pozwala zniszczyć postawiony z deeda przedmiot, umożliwiając właścicielowi odzyskanie go.
  • chce wyrzucic – Umożliwia wyrzucenie za drzwi dowolnej istoty znajdującej się w budynku. Zostaje wykonany test siły – jeśli mamy jej mniej niż istota, którą chcemy wyrzucić, próba wyrzucenia nie powiedzie się.
  • chcialbym / chcialabym postawic bezpieczny pojemnik – Stawia we wskazanym miejscu bezpieczny pojemnik.
  • chcialbym / chcialabym postawic smietnik – Stawia w wybranym miejscu śmietnik.
  • chcialbym / chcialabym to odblokowac – Odblokowuje unieruchomiony przedmiot.
  • chcialbym / chcialabym to unieruchomic – Unieruchamia – uniemożliwia podniesienie komukolwiek wskazanego przedmiotu.
  • chcialbym / chcialabym to zabezpieczyc – Wskazany pojemnik zostaje zabezpieczony (staje się bezpiecznym pojemnikiem).
  • chcialbym / chcialabym to odbezpieczyc – Wskazany pojemnik przestaje być bezpiecznym pojemnikiem.
  • chcialbym / chcialabym zniszczyc bezpieczny pojemnik – Usuwa wskazany bezpieczny pojemnik.
  • chcialbym / chcialabym zniszczyc smietnik – Niszczy wskazany śmietnik.
  • chcialbym/chcialabym to opuscic – Umożliwia manipulowanie przedmiotem w pionie – w tym przypadku opuszczanie.
  • chcialbym/chcialabym to podniesc – Umożliwia manipulowanie przedmiotem w pionie – w tym przypadku podnoszenie.
  • odkryj wszystkich – Odkrywa wszystkie ukryte istoty znajdujące się w budynku.
Nazwa Cena Przedmioty do zablokowania Bezpieczne skrzynie Galeria
blue tent 65000 12 1 1 , 2
green tent 65000 12 1 1 , 2
small wood and straw house 112000 25 1 1 , 2
chata drwala 128000 25 1 1 , 2
small stone and plaster house 140000 25 1 1 , 2
small stone house 140000 25 1 1 , 2
small wooden house 140000 25 1 1 , 2
small plaster house 140000 25 1 1 , 2
small brick house 140000 25 1 1 , 2
dom z trzciny 148000 25 1 1 , 2
chata gornika 216000 25 1 1 , 2
drewniany dwupietrowy dom 236000 35 1 1 , 2 , 3
chata kowala 240000 25 1 1 , 2
small stone shop 252000 40 2 1 , 2 , 3
dom na palach 260000 25 1 1 , 2
krypta 262500 25 1 1 , 2
maly reglowy domek 270000 30 1 1 , 2 , 3
lesna chata 270000 50 2 1 , 2 , 3
lesna wieza 270000 40 2 1 , 2 , 3 , 4
marmurowy domek 283000 25 1 1 , 2
wieza barbarzyncy 288000 45 2 1 , 2 , 3 , 4
dom na drzewie 330000 80 3 1 , 2 , 3 , 4
lesny domek 352000 55 2 1 , 2 , 3
parterowy drewniany dom 360000 40 2 1 , 2
drewniany domek na kamieniach 363000 70 3 1 , 2 , 3 , 4
dwupietrowy dom z trzciny 378000 45 2 1 , 2 , 3
small tower 384000 40 2 1 , 2 , 3
two story log cabin 390000 50 2 1 , 2 , 3
small marble shop 392000 40 2 1 , 2 , 3
marmurowa wieza 392000 40 2 1 , 2 , 3
Podniszczony dom z ogrodem 393750 50 2 1 , 2,  3
dwupietrowy dom z cegiel 396000 45 2 1 , 2 , 3
wieza wrozki 399000 40 2 1, 2, 3, 4
 dwupietrowy dom z tarasem 420000 65 3 1 , 2 , 3
ranch patio house 450000 65 3 1 , 2
lesniczowka 450000 50 2 1 , 2 , 3
two story villa 495000 65 3 1 , 2 , 3
large patio house 562000 70 3 1 , 2
sandstone patio house 567000 55 2 1 , 2
dom z marmuru 570000 35 1 1 , 2 , 3
murowana wieza 572250 65 3 1, 2, 3
kamienna willa 577500 65 3 1, 2, 3
maly piaskowy domek 609000 55 2 1, 2, 3
bezowy dwupietrowy dom z tarasem 618000 75 3 1 , 2 , 3
mala kaplica 624000 25 1 1 , 2 , 3 , 4
piaskowa stajnia 630000 30 1 1 , 2
dwupietrowy dom 648000 55 2 1 , 2 , 3
mala karczma 660000 95 4 1 , 2 , 3
dwupietrowy dom z piaskowca 682000 75 3 1 , 2 , 3
lesna willa 825000 135 5 1 , 2 , 3 , 4
large brick house 840000 65 3 1 , 2
siedliszcze druida 900000 110 4 1 , 2 , 3
wieza 907000 150 6 1 , 2 , 3 , 4
two story wood and plaster house 945000 100 4 1 , 2 , 3
drewniany dom z tarasem 960000 80 3 1 , 2 , 3
piaskowa willa z tarasem 997500 110 4 1, 2, 3
two story stone and plaster house 1012000 90 4 1 , 2 , 3
dom z piaskowego kamienia z wieza 1029000 45 2 1 , 2
mala willa z tarasami 1092000 75 3 1 , 2 , 3
willa z ogrodem 1235000 165 7 1 , 2 , 3 , 4
sredni dom z marmuru 1248000 105 4 1 , 2 , 3
mroczna siedziba 1260000 75 3 1 , 2 , 3 , 4
orientalna rezydencja 1417500 130 5 1, 2, 3
piramida 1560000 55 2 1 , 2 , 3 , 4
letnia rezydencja 1785000 140 6 1 , 2 , 3
large marble patio house 1800000 120 5 1 , 2 , 3
posepna wieza 1800000 175 7 1 , 2 , 3 , 4 , 5
mala warownia 1820000 230 9 1 , 2 , 3 , 4
fort barbarzyncy 1836000 175 7 1 , 2 , 3
kamienny dworek z ogrodem 1836000 230 9 1 , 2 , 3
kamienna forteca 1870000 135 5 1 , 2 , 3 , 4 , 5
letni zamek 1870000 120 5 1 , 2 , 3 , 4
willa z piaskowca 1890000 105 4 1 , 2 , 3
kamienny dwupietrowy dom 1920000 95 4 1 , 2 , 3
osada 1942500 160 6 1, 2, 3
samotnia 1950000 215 9 1 , 2 , 3 , 4 , 5
dom z zywoplotem 2023000 160 6 1 , 2 , 3
piaskowa hacjenda 2023000 250 10 1 , 2 , 3 , 4
drewniana willa 2079000 220 9 1 , 2 , 3
karczma 2277000 220 9 1 , 2 , 3
kamienica 2280000 240 10 1 , 2 , 3 , 4
piaskowa twierdza 2394000 230 9 1 , 2 , 3
kamienny trzypietrowy dom 2457000 240 10 1 , 2 , 3 , 4
tower 2560000 295 12 1 , 2 , 3 , 4
forteca z kamienia 3360000 280 11 1 , 2 , 3
hacjenda z wodospadem 3562000 290 12 1 , 2 , 3 , 4
duza warownia 3750000 280 12 1 , 2 , 3 , 4
kamienny dworek 3800000 280 11 1 , 2 , 3 , 4
willa z kamienia 4080000 130 5 1 , 2 , 3 , 4
zamek maga 4250000 290 12 1 , 2 , 3 , 4
keep 4320000 260 10 1 , 2 , 3
zamek z fosa 4800000 140 6 1 , 2 , 3
maly zamek 4830000 280 11 1 , 2 , 3 , 4
srednia twierdza 5250000 240 10 1 , 2 , 3 , 4 , 5
lesny zamek 6037000 380 15 1 , 2 , 3 , 4 , 5
grand castle 7440000 490 20 1 , 2 , 3
wielki zamek z wodospadem 7500000 290 12 1 , 2 , 3 , 4
wieza z murem 9450000 370 15 1 , 2 , 3
duzy zamek 9450000 500 20 1 , 2 , 3 , 4 , 5

W razie pytań zapraszamy na nasze kanały irca, takie jak #ultima-dm, #help-dm i inne.

Wszelkie zauważone błędy tej strony prosimy zgłaszać na naszym forum.

Aktualizacja: DzikiHL
11-01-2016