Administracja
Aqe Nick na Discord: Aqe Funkcjonowanie serwera. PvM/Spawny. Odzyskiwanie kont.
Porządki.
status : Urlop
Soszek Nick na Discord: Soszek

Koordynator fabuły, rozwiązywanie spraw Gracz-Ekipa, 
Zakładanie nowych kont.

status: Aktywny
Skrypterzy
Mae Nick na Discord: Mae Techniczne utrzymanie serwera, Skrypty. status: Urlop
Tinerot Nick na Discord: Tinerot Skrypty. status: Urlop
Mistrzowie gry
Appis Nick na Discord: Appis Animacja świata, prowadzenie fabuły.
Zakładanie nowych kont.
status: Aktywny